درباره کالکشن سوفیا

سوفیا: قاصدک‌وار افتان و خیزان، رقص رقصان در میان بادها، سُر می‌خورم، مست از نگاه تو، سرخوش و حیران در اوج لذت جان می‌دهم.

کالکشن سوفیا